miercuri, 13 iunie 2012

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU AL ABR


ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU AL ABR

Subsemnatul/a ...................................................................................................., bibliotecar în cadrul
                                                (numele şi prenumele)

Bibliotecii ..............................................................................................din .........................................,
                                                (denumirea completă a instituţiei)                              (localitatea)

judeţul....................................................., solicit înscrierea în Asociaţia Bibliotecarilor din România,
în cadrul diviziunii biblioteci naţionale/universitare/specializate/publice/şcolare.
                                                (încercuiţi opţiunea dvs.)
Datele mele de contact sunt următoarele:
Adresă instituţie:
Telefon instituţie:                                                                Fax:
Telefon acasă:                                                                     Telefon mobil:
E-mail:
                        Data                                                                 Semnătura

A se transmite prin poştă, la adresa: ABR, Biblioteca Națională a României – Cabinetul bibliologic
Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, București, cod 030046  sau la fax 021/3123381

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu